Showing all 2 results

Sale!

เช่าเครื่องมือตัดหญ้าและงานสวน

ราคาเช่าเครื่องเจาะดิน Kanto KT Drill 8100 (ไม่รวม ดอก)

฿550.00 ฿500.00
Share เช่าเครื่องมือก่อสร้าง
Sale!

เช่าเครื่องมือตัดหญ้าและงานสวน

เช่าเครื่องเจาะดิน Kanto รวมดอกเจาะ รุ่น KT Drill 8100

฿700.00 ฿650.00
Share เช่าเครื่องมือก่อสร้าง